• гр. Глоджево, общ. Ветово,обл. Русе
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  гр. Глоджево, общ. Ветово,обл. Русе
 • ДГ "ЗДРАВЕЦ" ,гр. ГЛОДЖЕВО, общ. ВЕТОВО,обл. РУСЕ
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  ДГ "ЗДРАВЕЦ" ,гр. ГЛОДЖЕВО, общ. ВЕТОВО,обл. РУСЕ
 • ДГ“ЗДРАВЕЦ“ ГР.ГЛОДЖЕВО ВЪЗОБНОВИ ДЕЙНОСТТА СИ ОТ 26.05.2020 Г. НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №288/21.05.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО – Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД И ПОДАДЕНИ/ПОДПИСАНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

Добре дошли в Детска градина •Здравец•

 

Детска градина „Здравец“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две годишна възраст до постъпването им в първи клас. Организацията на предучилищното образование е целодневна.

 

ДГ" ЗДРАВЕЦ" ВИ ПРЕДЛАГА :

Целогодишна заетост за всички деца

 • Подготвителни групи за училище
 • Обучение и възпитание на деца от 2 до 7 години
 • Подготвителни групи за училище
 • Квалифицирани педагози с богат опит
 • Медицински персонал на разположение
 • Обучение по учебна програма, одобрена от МОН
 • Просторни стаи в любими детски цветове
 • Голям двор за игра с отделни площадки за всяка група
 • Разнообразие от спортно-развлекателни дейности
 • Здравословна и питателна храна
 • Работа с психолог, логопед и подпомагане за деца със СОП
 • Кътове за приложно-творчески дейности, учене и развлечения
 • Спални помещения с отделно легло за всяко дете
 • "Зелени работилници" за изучаване на природата
 • Зала за сценични изяви на децата
 • Кабинет по БДП
 • И още от нас с много обич към децата

ВСИЧКИ ДЕЦА СА МАЛКИ СЛЪНЦА, ДА ГИ ПОДКРЕПИМ ДА СВЕТЯТ!