ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

ИНФОРМАЦИЯ
за включване в обучение в рамките на дейност № 2 на проект „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ на педагогическите специалисти от ДГ „Здравец“, както следва:

Учебно заведение-партньор: ДГ „Здравец“, гр. Глоджево

Вид обучение: Двудневно без кредити (изнесено)

Дата: 11.06.2022 г. и 12.06.2022 г.

Продължителност: 16 /шестнадесет/ академични часа

Тема: Социалната работа в детската градина

Брой участници: 9

Място на провеждане: Хотел „Лес“, гр. Разград

Обучителна организация -  Сдружение БРТИМ