• гр. Глоджево, общ. Ветово,обл. Русе
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  гр. Глоджево, общ. Ветово,обл. Русе
 • ДГ "ЗДРАВЕЦ" ,гр. ГЛОДЖЕВО, общ. ВЕТОВО,обл. РУСЕ
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  ДГ "ЗДРАВЕЦ" ,гр. ГЛОДЖЕВО, общ. ВЕТОВО,обл. РУСЕ
 • ДГ“ЗДРАВЕЦ“ ГР.ГЛОДЖЕВО ВЪЗОБНОВИ ДЕЙНОСТТА СИ ОТ 26.05.2020 Г. НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №288/21.05.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО – Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД И ПОДАДЕНИ/ПОДПИСАНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 юни е обявен за ден на безопасността на движението по пътищата. Този акт е насочен към популяризирането на темата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании.
Повече по темата прочетете в рубриката НОВИНИ 

 

С решение на Министерски съвет, 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“.

 

В продължение на тази практика, обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата  създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи.

 

Добре дошли в Детска градина •Здравец•

Детска градина „Здравец“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две годишна възраст до постъпването им в първи клас. Организацията на предучилищното образование е целодневна.

 

ДГ" ЗДРАВЕЦ" ВИ ПРЕДЛАГА :

Целогодишна заетост за всички деца

 • Подготвителни групи за училище
 • Обучение и възпитание на деца от 2 до 7 години
 • Подготвителни групи за училище
 • Квалифицирани педагози с богат опит
 • Медицински персонал на разположение
 • Обучение по учебна програма, одобрена от МОН
 • Просторни стаи в любими детски цветове
 • Голям двор за игра с отделни площадки за всяка група
 • Разнообразие от спортно-развлекателни дейности
 • Здравословна и питателна храна
 • Работа с психолог, логопед и подпомагане за деца със СОП
 • Кътове за приложно-творчески дейности, учене и развлечения
 • Спални помещения с отделно легло за всяко дете
 • "Зелени работилници" за изучаване на природата
 • Зала за сценични изяви на децата
 • Кабинет по БДП
 • И още от нас с много обич към децата

ВСИЧКИ ДЕЦА СА МАЛКИ СЛЪНЦА, ДА ГИ ПОДКРЕПИМ ДА СВЕТЯТ!