СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, във връзка с прекомерно увеличаване броя на заболелите и карантинирани лица с COVID-19 и лица с грипоподобно симптоми от персонала на Детската градина на основание Заповед № 855 гр. Ветово, 17.11.2020г. на кмета на общ. Ветово д-р Мехмед Мехмед се преустановяват учебните занятия и посещенията на деца в градински и яслени групи в ДГ "Здравец" гр.Глоджево, считано от 17.11.2020г. до 30.11.2020г. включително.
С децата от подготвителните групи ще се работи в електронна среда,чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.  
За повече информация прочетете заповедта на кмета на общ. Ветово.