Яслена група "Малките пиленца"

Яслена група "Малките пиленца"

Яслена група "Малките пиленца"

 

 

 

 

 

с медицински сестри:

Мерлин Ешреф и Джеврие Ешреф

помошник – възпитател:

          Мерсин Кундаксъзова