Яслена група "Малките пиленца"

Яслена група "Малките пиленца"

 

 

 

 

 

с медицински сестри:

Хава Кърсътлиева Айля Парса

помошник – възпитател:

         Мерсин Кундаксъзова  Неше Сейдолкювлюева